20 mars 2007

Jämställdhetspolicier...

På Barn- och ungdomssammanträdet i februari blev det så dags att anta jämställdhetsprogram för 2007. Jag noterade dock en inkonsekvens däri.

I den svävande portalparagrafen står det nämligen ”Flickor och Pojkar, kvinnor och män ska ges samma möjligheter.” Men i de konkreta målen står det att man ska tillämpa kvotering vid anställning, alltså att kvinnor och män inte ska ges samma möjligheter.

Jojo, så kan det gå när de röda styret bara vill se till individen i ord, men inte i handling.

Kvoteringen tror jag är dålig för jämställdheten i ett bredare perspektiv, eftersom människor av det underrepresenterade könet inte blir anställda enbart på sina meriter. I just skolverksamheten kan det dock tyvärr vara nödvändigt, eftersom det finns ett värde i att skolans elever får möta både män och kvinnor i undervisningen.

(Egentligen skulle ju barnen kunna få precis lika god variation av vuxna förebilder om vi kunde anställa en jämn fördelning av könsidentiteter snarare än kön – men det känns inte som att vi är riktigt där än…)

Så om ni har någon bättre lösning än kvotering så är jag idel öra – nu är det ju bara elva månader tills vi ska besluta om nästa jämställdhetsprogram… ;)

Inga kommentarer: