22 februari 2007

Mina nämnder och deras chefer

Hoppsan! Knappt hinner jag lämna Kultur- och fritidsnämnden förrän det uppdagas att tillsättningen av den nya förvaltningschefen underkänns av länsstyrelsen. Sen när jag tittar på min nya nämnd, Barn- och ungdom, så uppdagas precis samma kritik mot den nya chefstillsättningen där!

Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut, eftersom kommunstyrelsen bara hade fått ett enda namn att ta ställning till per tjänst. Trots att det hade varit flera sökanden. ((Fp) och (v) kritiserade slutenheten redan då – och (fp) hade förstås redan tidigare motionerat om en översyn av kommunens chefstillsättningar.)

Det är viktigt att påpeka, att detta inte behöver betyda att chefernas skulle vara olämpliga på nåt sätt. De gick ju faktiskt igenom anställningsintervjuer och så.

Men det verkar på det hela taget vara nåt skumt med tillsättningen av höga tjänstemän inom vår (s)-styrda kommun. Man har anlitat privata rekryteringsbolag istället för att låta offentlighetsprincipen gälla. Om det hade skötts offentligt så hade man sluppit såna här röror. Inte minst skulle cheferna slippa känna att det riktas tvivel mot deras lämplighet.


Förklaringar för den kommunpolitiskt oinsatte: förvaltningschefer är tjänstemän, inte politiker. De ska i sitt arbete vara partipolitiskt neutrala och bara verkställa det politikerna beslutar om. Därför är det känsligt om en chef anställs utan att det har gått rätt till. Om det ens kan misstänkas att det funnits någon politisk inblandning i rekryteringen så skadar det den demokratiska processen rejält.

Exempel: Tänk om nämndpolitiken Nisse (kd) efter mycket möda får igenom ett jättebra borgerligt beslut i sin nämnd. Men det verkställs inte ordentligt, för att förvaltningschefen Fredrik fick jobbet som en privat tjänst från kommunalrådet Kalle (s). Fredrik är alltså lojal med Kalle, även om det var Nisses politik som väljarna röstade på. Då har Kalle skaffat sig inflytande som han inte har rätt till, och saboterat demokratin.

Inga kommentarer: