16 september 2006

Ung vänster i debatterna...

Ung vänster har inte varit särskilt tydliga med hur de vill få ned den arbetslöshet, som deras politik i stora delar orsakat. Men en sak har varit ett säkert kort i varenda debatt. ”Vi vill ha 200 000 nya jobb i offentlig sektor.” Mot slutet var dessa ord så förutsägbara att vi andra kunde mima läpprörelserna när de sades.

Så visst, det gav oss några goda skratt. Men fortfarande är det ingen som vill berätta hur dessa jobb ska finansieras. Lars Ohly hånfinlinar bara när han får frågan i tv-debatter. Beskeden vi fått hittills är att (v) tänker satsa stora summor pengar, men inte tänker höja skatten och inte tänker skära ner på något annat.

Klart som korvspad! Eller?

Så här enkelt är det: Jobb i den privata sektorn genererar nästan alltid pengar. Jobb i den offentliga sektorn kostar nästan alltid pengar. Den offentliga sektorn lever nästan helt och hållet på de skattepengar som den privata sektorn bidrar med.

Det betyder inte att den offentliga sektorn inte behövs. Den behövs jättemycket. Men det betyder att ekvationen inte går ihop, när man som vänstern motverkar den privata sektorn samtidigt som man säger sig vilja satsa mer av dess pengar.

3 kommentarer:

tomasrj sa...

Fråga dig i stället vad arbetslösheten kostar? Vad kostar elever som inte klarar godkända betyg i skolan? Vad kostar långtidssjukskrivningar på grund av underbemanning? Genom att fylla de behov som finns inom den privata sektorn med 200.000 nya jobb så sparas en massa pengar.

Genom att ge arbetslösa arbete så ökar man deras inkomst vilket gynnar konsumtionen. Denna konsumtion gynnar den privata sektorn och blir en drivkraft i ekonomin. Så enkelt är det!

Björn Brändewall sa...

Hej Tomas, kul att vänsterpartister läser min blogg!

Arbetslösheten kostar, särskilt i form av känslan av utanförskap från arbetsmarknaden. Därför ska vi reformera AMS så att det förmedlar jobb istället för åtgärder.

Elever som inte får godkända betyg kostar, särskilt i form av en förlorad skolgång och dåliga framtidsutsikter. Därför ska vi ha betyg tidigare så man fångar upp dem som behöver hjälp tidigt, innan det är för sent. Inte, som vänstern, blunda för problemen genom att avskaffa betygen.

Långtidssjukskrivningar pga underbemanning kostar, särskilt i form av uppgivenheten av att vara en belastning för samhället. Därför ska vi göra det lättare och biligare att anställa fler, så fler kan dela på arbetsuppgifterna. Inte, som vänstern, öka överbelastningen genom att lagstifta om 6 timmars arbetsdag.

Resten av din text är lite av ett cirkelresonemang, som aldrig förklarar vart pengarna ska komma ifrån från första början, och som utgår från att mer pengar = mer kvalitet. Men vi har sett att ökade pengar till offentlig sektor inte alltid ökar kvaliteten, om inte man ser till att använda pengarna rätt. Jämför med AMS, som fått mer och mer pengar men pga vänstervriden styrning Levererat färre och färre jobb.

Effekterna av t ex en bättre skola skulle f ö inte synas i samhällsekonomin förrän ungarna fått jobb efter 10-20 år. Hade ni tänkt låta Sverige gå back med en lönekostnad på ett 50-tal miljarder per år under den tiden, eller? Hade det inte varit schysst att berätta det för väljarna före valdagen?

tomasrj sa...

Björn, jag tror du raljerar lite. AMS förmåga att förmedla kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagare kan säkert bli bättre. Det du kallar "åtgärder" kan ha många olika namn; lärling, praktik, plusjobb osv allt syftande till att bryta utanförskap och ge arbetstagaren en god chans att få ett riktigt jobb.

Vårt förslag om 200 000 nya jobb inom offentlig sektor är en långsiktig investering. En del effekter kommer att synas direkt, exempelvis ökad köpkraft och minskad risk för utslitning som leder till långtidssjukskrivning.

Att anställa fler behöver inte stå i kontrast mot vårt förslag om sex timmars arbetsdag. Sextimmarsdagen bör i första hand införas för yrkesgrupper som löper störst risk för långtidssjukskrivning.

När det gäller finansieringen som ligger den långt under nivån på skattesänkningar som alliansen föreslagit. Det finns alltså gott om ekonomiskt utrymme.

När det gäller betygen så har vi helt olika uppfattningar och jag tror att både du och jag är medvetna om varandras resonemang och argument och respekterar dem men förlitar oss på vår egen övertygelse. Här kan du se en debatt jag nyligen deltog i på betygstemat.