26 juli 2006

De flesta flyktingar nekas asyl

(Debatten fortsätter. Insändare publicerad i Barometern-OT 25 juli)
Sverige har tyvärr blivit allt hårdare med att bevilja asyl till flyktingar. I slutet på 80-talet bedömdes ca 43% av alla asylsökande ha behov av skydd. Men de senaste tre åren har siffran bara varit 6%, trots i stort sett samma antal asylsökningar. Vi i Folkpartiet har varit starkt kritiska till dessa allt strängare (och ofta rättsvidriga) asylbedömningar, och vi har sett hur de har haft ett högt humanitärt pris, i form av rekordmånga utvisningar till tortyr i klar strid med FN:s mänskliga rättigheter.

Ändå tycker Mattias Bäckström Johansson, sverigedemokraterna, att vi borde stänga ute ännu fler (insändare 13 juli). I ett försök att framställa Sverige som alltför generöst jämför han antalet asylsökande med övriga Norden, men utan att ta hänsyn till att dessa länder bl a har mycket mindre befolkning än Sverige.

Men att vi har många asylsökande spelar faktiskt ingen större roll, om bara några enstaka procent av dem beviljas skydd. Rent konkret innebär detta att Sverige i fjol beviljade skydd åt 1 asylsökande per 4500 svenskar. Utgifterna för detta motsvarar ungefär 0,06% av den vård-skola-omsorg, som sverigedemokraterna menar urholkas av vår ”generösa” flyktingpolitik.

I det ljuset är det svårt att se sverigedemokraternas ”vi har inte råd”-resonemang som annat än förtäckt främlingsfientlighet. Vi har visst råd. Särskilt som en flykting kan vara en resurs och inte en kostnad, om hon bara får chansen att göra rätt för sig.

Det stämmer att Sverige har mycket hög arbetslöshet. Men Mattias Bäckström Johanssons åsikt, att svenska arbetslösa på något sätt är viktigare än flyktingar, är inte bara humanistiskt horribelt, det är även en felaktig analys.

Grejen är ju att svenskarnas kompetens inte riktigt matchar behoven på arbetsmarknaden. Vi har t ex en massa utbildade esteter, men inte så många rörmokare. Detta är problem som alla länder brottas med, och det är då det är bra med öppna gränser, så att överskottet i det ena landet kan täcka behovet i det andra. Invandringen är inte problemet - det är lösningen!

Sen finns det även andra problem med arbetsmarknaden, som att den är för trög och hårt reglerad. Men med en borgerlig arbetsmarknadspolitik kan vi råda bot på detta och få fler i arbete. Då kommer både invandrares och svenskföddas kompetens att behövas.

Mattias Bäckström Johanssons andra påstående, att en flyktingamnesti skulle gynna människosmugglarna, faller på sin egen orimlighet. Om Sverige började föra en human flyktingpolitik, skulle flyktingarna kunna komma hit legalt, och då skulle smugglarna inte behövas längre.

Om Mattias Bäckström Johansson verkligen vill spara på skattepengarna så borde han istället välkomna en flyktingamnesti. Som det är nu så måste migrationsverket istället utreda alla gömda flyktingars ärenden en gång till. Det kommer att kosta åtskilliga miljoner, betydligt mer än de har fått resurser för idag.

Vi har uppenbarligen helt olika åsikter om vad som är felet med svensk asylpolitik. Sverigedemokraterna verkar se det som ett stort samhällsproblem att några flyktingar undsluppit rättsvidriga utvisningar. Men som liberal tycker jag att det är ett oändligt grymmare brott att staten gång på gång utvisat folk som riskerar tortyr i sitt hemland.

--
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna, Kalmar

Inga kommentarer: