03 mars 2015

Jag och mitt storhetsvansinne

På Östrans ledarsida hade Malin Ehlin Kolk kritiserat min syn på demokrati och mitt "liberala storhetsvansinne", sedan jag haft en ganska skarp debatt med Johan Persson (S) på senaste kommunfullmäktige.

Ehlin Kolks kritik byggde dock på en direkt felaktig beskrivning av vad jag faktiskt hade debatterat. Idag publicerar Östran mitt svar på kritiken:
Jag skulle däremot aldrig drömma om att hindra Socialdemokraterna från att redogöra för sin egen politik - tvärtom, de får gärna göra det oftare. Den som läste min interpellation, lyssnade på debatten, eller för all del läste Östrans referat 24/2, kan inte ha missat att grunden för min kritik var att Persson hade uttalat sig å kommunens vägnar, snarare än Socialdemokraternas. Tvärtemot vad som hävdas några gånger i Ehlin Kolks ledare, alltså. Den som lyssnar på inspelningen på www.kalmar.se kan höra att jag var extra tydlig kring just detta, precis vid den punkt där Ehlin Kolk slutade att citera mig.
...och Ehlin Kolks slutkommentar bekräftar att hennes oförmåga att läsa mina ord innantill tyvärr inte var en engångsföreteelse.

Inga kommentarer: