25 februari 2015

Prata mer om HUR betyg ska användas

I Barometern skriver jag, Alexander Critén (M) och Pelle Sederkvist (M) om överenskommelsen mellan Alliansen och regeringen angående att låta ett antal skolor ge betyg från årskurs fyra:
Debatten i Sverige fastnar tyvärr ofta i frågan om betyg ska användas, snarare än hur de ska användas. Om betyg bara används som en dom, som dessutom faller först när det mesta av grundskoletiden redan är passerad, har den inte hjälpt eleven i sin pedagogiska utveckling. Men om betyg används mer som en höjdhoppsribba, så kan eleven hela tiden se hur högt hen kan hoppa, och om hen har nått målet eller måste träna mer.
Läs hela!

Inga kommentarer: