25 februari 2011

Nu syns effekterna av nedskärningen i skolan - tyvärr!

Tidningen Skolvärlden har presenterat årets kommunrankning. Kalmar som skolkommun faller från plats 19 till 93 jämfört med föregående år. Skolvärlden har vägt ihop sex faktorer:

  • Resultaten i de nationella ämnesproven.
  • Andelen elever som har gymnasiebehörighet när de lämnar årskurs 9.
  • Andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen i årskurs 9.
  • Lärartäthet.
  • Andel lärare med pedagogisk utbildning.
  • Undervisningskostnad per elev.

Försämringen är värd att ta på allvar, och bekräftar det jag varnat för tidigare: nu börjar effekterna synas av de rödgrönas nedskärningar i skolan. De senaste åren har de styrande i Kalmar skurit ned på skolan nästan varje år, och detta går självklart ut över lärarna och undervisningen. Pengarna har istället gått till bland annat arenastöd.

Lärarna och rektorerna har tvingats spara ned totalt tre procent av sin budget den senaste mandatperioden. Samtidigt har kostnader för lokaler och el ökat. Det är en ekvation som inte går ihop. Det som kommer i kläm blir undervisningen, och allra svårast blir det för de barn som behöver mest stöd.

Det finns många saker som behöver göras för att förbättra Kalmars resultat, men jag ser främst tre saker som behövs och som jag kommer att jobba för:

  • Höja lärarnas status, så att lärarlyft kan kombineras med lönelyft
  • Fler speciallärare för barn med särskilda behov
  • Mer resurser till elevhälsateam

Inga kommentarer: