11 februari 2011

Förkovrar mig i Barn- och ungdomsförvaltningen

Idag gör jag en rundvandring på Barn- och ungdomsförvaltningen och ska försöka få en egen pratstund med varje tjänsteman. Jag tror att det är bra att sätta sig in i vad var och en sysslar med, för skolan och förskolan täcker ett så himla brett område – personal, elevhälsa, kosthållning och så förstås själva skolgången.

På mötena brukar vi visserligen få föredragningar från tjänstemännen, men pga ärendenas natur så är det ofta samma handfull personer som man får träffa då. Det ska bli intressant att höra även de andra och vad de tycker.

Sen blir det dags att åter boka tid för besök ute i skolorna. Varje politiker är fadder för ett eget nätverk av skolor (de senaste fyra åren har jag varit fadder för Funkabonätet, som inkluderar Östra och Västra Funkabo, Lindö, Åby, Djurängen och förskolan Trollet), men som vice ordförande så känner jag att jag har både tid och ansvar att söka mig till skolor i hela kommunen. Intervjun med skolinspektionen förra veckan gav mig flera insikter om vilka frågor som man bör ställa för att verkligen följa upp så att varje barn får den bästa möjliga skolgång, som hon eller han har rätt till.

Inga kommentarer: