29 september 2009

Sossarnas ”lösning” skapar problem på skolavslutningar

Insändare publicerad i Barometern-OT den 25 sep.

I Barn- och ungdomsnämnden har vänsterblocket drivit igenom ännu en reglering, denna gång om att partipolitiska budskap inte får förekomma vid skolavslutningar. Men vad är ett partipolitiskt budskap, och har Kalmar haft något problem med detta egentligen?

Jonas Hellberg (S) försöker i en insändare 24/9 att få det att låta som om det hade begåtts något fel vid Folkpartiets utdelning av ett kunskapspris i somras. Det Hellberg inte berättar, är att både han och den vänsterpartist som lyfte denna fråga i nämnden hade fått svar direkt ifrån förvaltningen. De berörda rektorerna hade redan gjort en bedömning av risken för politisering, både före och efter skolavslutningarna, och kommit fram till att kunskapspriset hade gått helt riktigt till och inte innehållit någon politisk propaganda.

Därmed stod det klart både att anklagelserna mot Folkpartiet var grundlösa, och att kommunens duktiga skolpersonal redan kan fånga upp dessa frågeställningar utan att någon extra detaljstyrning behövs. Men ändå kände vänsterpartierna behov av att få peta mer i verksamheten, och drev igenom detta policydokument. Kanske var deras stolthet sårad, kanske var de bara avundsjuka för att de själva inte hade kommit på idén att premiera goda studieresultat hos elever.

Problemet med vänsterns förbud, är att ”partipolitiskt budskap” är en väldigt vag formulering. Förbjuder det alla blommor som förekommer i partiernas logotyper, eller politiska ställningstaganden som ”skolan ska förankra värden i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition”, eller är även svenska flaggan nu förbjuden? Detta ville jag ha svar på, och begärde återremiss, men det struntade Hellberg i. Hans idé av ”bred överenskommelse” tycks snarare vara ”alla ska rätta sig blint efter vänsterpartierna”.

I alliansen har vi förtroende för skolpersonalens kompetens. Vi vill inte ersätta sunt förnuft med långa listor av svårtolkade förbud, särskilt inte när det handlar om ett icke-problem. Därför är vi emot detaljregleringen.

”Vi socialdemokrater skulle aldrig komma på idén att föra fram politiska budskap framför barnen på skolgårdarna”, skriver Hellberg. Några timmar efter att de hade drivit igenom sitt förbud, ställde sig nämndens ordförande Cecilia Strömberg (S) framför barnen på Kalmarsundsskolan och höll ett tal i egenskap av politiker. Vi får hoppas att hon inte hade någon röd ros på sig!


Björn Brändewall (FP)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar


Jonas har även fått svar ifrån Magnus Isaksson (M).

Inga kommentarer: