19 augusti 2009

Förskolan ska inte bli dyrare för arbetslösa och föräldralediga!

I Kalmar har man försökt införa enhetstaxa i förskolan. Man vill få in lite extra pengar genom att alla föräldralediga och arbetslösa ska betala full taxa för sina barn, fastän barnen bara får vara där 15 timmar i veckan.

I våras presenterades förslaget i Barn- och ungdomsnämnden, och då var jag/Fp ensam om att vara emot det. Då uttalade jag:

Många familjer har inte full rätt till mer än 15 timmars förskola. Att dessa ändå ska tvingas betala fullt pris, när de bara får tillgång till en del av tjänsten, tycker jag inte låter rättvist.

Det är alltid tråkigt när vänstermajoritetens nedskärningar tvingar oss till besparingar eller höjda priser, men om 1,4 miljoner kronor måste tas in på förskoleavgifter, så tycker jag att det ska höjas lite för alla, istället för att det höjs jättemycket (50 %!) för de som får ut minst av det.

Jag har dock fått förklarat för mig att detta inte är förenligt med reglerna kring maxtaxa och därför avstår jag ifrån att yrka på det.

Nu när förslaget varit uppe för beslut i kommunstyrelsen, har fler och fler visat sig dela min inställning. När det var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott (typ ett förberedande möte) så gick förslaget vidare, men hela alliansen reserverade sig mot det. Men nu har även vänstermajoriteten i kommunstyrelsen sagt nej till förslaget!

Skönt – men sällsynt – att få gehör från de styrande!

Inga kommentarer: