31 oktober 2011

Frågar om fotbollsplanen på Östra Funkabo m m

För några veckor sedan såg jag och några allianskollegor hur en nybyggnation på Östra Funkaboskolan hade slagit helt fel. Istället för en fotbollsplan för de nya sexorna hade det blivit en ojämn, instängslad yta med blandat gräs/asfalt/grus på marken. Sedan dess har även Barometern skrivit om det. Detta är tyvärr bara ett av flera tillfällen som skolor i Kalmar fått bli missnöjda med bygguppdragen till kommunens serviceförvaltning. Därför ställer jag och Britt Dicksson (M) i afton denna interpellation/fråga när kommunfullmäktige har möte:

Om serviceförvaltningens kommunikation med sina beställare

Interpellation till Dzenita Abaza (S), Servicenämndens ordförande

Serviceförvaltningen har intagit en mer och mer övergripande roll inom kommunen som ”förvaltningen som levererar de praktiska sakerna”, och övriga förvaltningar har blivit ”beställare”. Tyvärr uppstår då ett avstånd till beställarna, som står för den dagliga kontakten med brukarna – kommuninvånarna. Det är viktigt att kommunen kan tala med en samlad röst till invånarna, och då måste kommunikationen fungera mellan förvaltningarna. Annars vet inte den högra handen vad den vänstra gör, och då brister invånarnas förtroende för kommunen.

Ett konkret exempel på detta är när Östra Funkaboskolan i april beställde en instängslad fotbollsplan på sin skolgård och mycket annat, med emfas på att det måste vara klart innan skolstarten. Arbetet med instängslingen kom dock inte igång förrän efter skolstarten. Ett träd, som fanns mitt på planen togs bort, men hålet efter den fylldes inte ut ordentligt och marken jämnades inte ut tillräckligt för att man ska kunna spela fotboll. Planen har inte beretts, utan är en blandning av knölig gräsyta och grusområden. Vid entrégrinden bildas en djup och flera meter bred vattenpöl som man måste kliva i för att komma in.

Det här är inte vilken idrottsplats som helst. Den var till för att barnen som börjar sexan ska känna sig lite mer hemma när de kommer till en ny, stor skola. Vi vill ha en skolgårdsmiljö som ger de yngre eleverna en mjuk övergång från mellanstadiet till högstadiet. Därför är det mycket tråkigt att det, snart två månader efter skolstarten bara, blivit en öde inhägnad på skolgården. För skolstarten kan inte vänta, eleverna kommer ändå, även om skolan fortfarande är byggarbetsplats när skolklockan ringer.

Det är möjligt att kommunikationen kan ha brustit i båda ändar här, men man tycker ju att om skolan beställer en instängslad plan med fotbollsmål så är det underförstått att det ska gå att spela fotboll på planen. Inte att man ska hoppa runt bland vattenpölar och knölar i marken.

Detta är som sagt bara ett exempel. Det var inte den enda upprustningen som skolan beställde av Serviceförvaltningen inför skolstarten men som inte blev klar i tid, och flera skolor som vi varit i kontakt med ger oss tyvärr anledning att tro att brister i kommunikationen som denna inte bara är en enstaka händelse. Samtidigt tror vi inte alls att ”Service” inte vill göra ett gott jobb, men det verkar som att förvaltningarna pratar lite olika språk, och då får inte beställaren alltid det som de trodde att de hade beställt.

Vi vet att när du tillträdde för snart ett år sedan uttalade du en ambition att förbättra kommunikationen mellan Serviceförvaltningen och dess olika beställare. Därför känns det nedslående att konstatera att problematiken fortfarande kvarstår.

Därför undrar vi:

  • Vilka konkreta åtgärder vidtar du för att förbättra kommunikationen mellan
    Serviceförvaltningen som utförare, och dess beställare?

Björn Brändewall (FP)
Britt Dicksson (M)

Inga kommentarer: