17 mars 2011

Spännande möten mellan unga och gamla!

I fredags besökte jag tillsammans med övriga allianspartierna i Barn- och ungdomsnämnden Generationer i samverkan, som är ett samarbete mellan Hagbyskolan och omsorgsboendet Möregården. Elever får på lektionstid träffa äldre och tillsammans måla, spela tv-spel, arbeta i trädgård eller med slöjd med mera. De anställdas initiativ till detta har nyligen belönats med personalpriset "Södermöre - steget före".

Denna dag var det fika och fia-spel. Jag satt brevid ett par tjejer i sexan som pratade med var sin tant om vad de jobbade med när de var unga. Träffen höll bara på en timme, men var nog så intensiv.

Vi tycker det är viktigt att den uppväxande generationen får knyta kontakter med vuxna i samhället. Det skapar trygghet och minskar rotlöshet. Det var mycket inspirerade att ta del av personalens initiativ, och nu har vi något att ta med oss till arbetet i norra kommundelen. Det vore underbart om vi kunde få lika god samverkan på andra skolor också. Men det är viktigt att det kommer underifrån och att personalen själva vill det. Det skulle aldrig bli samma sak om vi politiker bara försökte bestämma det ovanifrån.

Inga kommentarer: