15 juli 2005

Så fixar vi jobb till unga!

Visst, det är normalt att arbetslösheten blir tillfälligt högre när det är dåliga tider. Men ungdomsarbetslösheten i Sverige har nu varit skyhög ända sedan 1990-talet. Det är banne mig inte normalt.

Den svenska arbetsmarknaden måste uppdateras till 2000-talet. Många unga idag vill inte stanna på samma arbetsplats för länge; man vill kunna byta jobb och få fler erfarenheter. En flexibel arbetsmarknad där man har möjlighet att gå direkt från ett jobb till ett annat är drömmen. Men dagens arbetsmarknadsregler är stela och stänger ute unga från jobben.

Alla ska inte dras över en kam. Alla orkar inte plugga på högskola. Eller vill inte. De som idag hoppar av gymnasiet, skulle fått en bättre framtid om skolan hade låtit dem varva utbildningen med yrkespraktik på arbetsplats halva tiden – som lärlingar. Vi behöver faktiskt folk som kan jobba med händerna, också.

  • Lärlingsutbildningar, lärlingsjobb och Tranieeplatser. Det ska gå snabbt att komma ut i arbetslivet.

  • Flexibelt och individuellt. Alla vill inte jobba mellan 9 och 17, måndag till fredag. Vi måste kunna anpassa arbetstid och avtal efter individen.
  • Billigt att anställa. Det ska inte vara dyrt för arbetsgivare att ge arbete åt ungdomar. Därför ska arbetsgivaravgiften vara låg så att företagare vågar ta chansen att anställa unga.

Inga kommentarer: