21 augusti 2006

Blod och upprop

Blod.

Yes! Idag funkade det att ge blod – mycket bättre än förra gången. Blodbristen i landet just nu är inte fullt så akut i Kalmar, men de har ändå inte haft tillräckligt för att kunna dela med sig till andra landsting.

I november ska Socialstyrelsen se över reglerna för vem som får ge blod. Jag hoppas verkligen att de häver förbudet mot män som har sex med män. Förbudet är en kvarleva från 80-talets AIDS-rädsla, men idag är HIV inte något som är begränsat till bögar. Samtidigt har blodtesterna som görs vid varje givartillfälle förbättrats dramatiskt, så det finns ingen anledning att diskriminera bögar längre. Bristen på blod är allför akut för att stoppas av fördomar om livsstil. Det är tråkigt att regeringen varit passiv och så sent som 2001 lät Socialstyrelsen gå igenom reglerna utan att ta bort förbudet.

Upprop.

In other news så var jag ute på högskolan med LUF idag. I samband med uppropen delade vi ut material om hur vi och Folkpartiet vill förbättra studenters situation. De togs emot mycket väl av studenterna – studenters ekonomi har ju försämrats dramatiskt de senaste åren, och få länder premierar högre studier sämre än Sverige. Här är kraven vi presenterade:

 • Slopa gränsen för vad studenter får tjäna.
  Idag när du tjänar över en viss gräns, minskas studiemedlet med 50 öre per intjänad krona. Det gäller även inkomster från sommararbete(!) Detta tvingar ofta studenter att sluta sitt arbete i förtid och riskera att försämra sin relation till en framtida arbetsgivare. Man förlorar chansen att stå på sina egna ben och slippa bo kvar hos sina föräldrar eller behöva låna pengar från anhöriga.

 • Höj studiemedlet.
  Höj totalbeloppet för studiemedel med 400 kr per månad. Extra studiemedel för studenter med små barn. Inför examensbonus – nedskrivning av studielånen vid avlagd examen.

 • Avskaffa kårobligatoriet.
  I demokratin Sverige, år 2006, så förbjuds du fortfarande studera vid svenska högskolor och universitet om du inte vill vara med i en studentkår och betala medlemsavgift. Detta är inte demokratiskt acceptabelt. Det är att likna vid ett kollektivanslutning och strider mot föreningsfriheten. Kårernas legitimitet skulle stärkas kraftfullt om de – precis som vanliga föreningar – fick värva medlemmar som de sedan fullt ut kunde företräda.

 • Jobb åt dem som hellre vill jobba.
  I socialdemokraternas Sverige, där runt 1 miljon står utanför arbetsmarknaden, tvingas en del studera bara för att få studiebidrag, fastän de hellre vill arbeta. 90 000 studenter läser vidare bara för att de inte får något jobb. Men genom att göra det enklare och billigare att anställa kan vi skapa fler arbetstillfällen, så att den som vill ut i arbetslivet kan göra det.

Inga kommentarer: