29 mars 2010

KF-bloggande 5: kommunen säger emot sig själv om GMO

Ett medborgarförlag ville att Kalmar förbjuder GMO-odling och GMO på det hela taget. Genetiskt Modifierade Organismer alltså, eller "manipulerade", som vänstern kallar det för att det låter läskigare då. Det var ett fräscht inslag att medborgaren ifråga var där och fick hålla ett inledningsanförande. Och det är viktigt att ta människors oro på allvar. Men kommunalråden Bertil Dahls (V) och Jonas Löhnns (MP) m fl förslag till svar på (som gick igenom) var så verklighetsfrånvänt att det stod i en klass för sig.

Det började med saklig information från tjänstemän på Samhällsbyggnadskontoret, som hade studerat juridiken. De första beslutspunkterna säger tydligt att GMO-lagstiftningen inte tillåter nationella förbud och att "Kalmar kommun kan inte förbjuda odling av GMO-grödor", och att tjänstemän och myndigheter redan utför tillsyn på odlingar.

Men sen avslutas det med en punkt som är uppenbart beställd av de rödgröna kommunalråden, som går rakt emot allt det tidigare. Plötsligt ska Kalmar kommun VISST förbjuda GMO-odling (eller "reglera arrendeavtalen så att GMO ej används", som de så fint formulerar det).

Sen gick de ÄNNU längre, och uttalade en inriktning att göra Kalmar till en helt GMO-fri zon. Inga livsmedel som i något skede innehållit GMO får passera kommungränsen, alltså. Bondgårdarna kan nog lika gärna lägga ner eftersom deras djurfoder plötsligt blev förbjudet. Och säg adjö till ost som livsmedel, eftersom i princip all ostlöpe nuförtiden produceras av genmodifierade bakterier.

Det fånigaste av allt är att det är helt irrelevant om en gröda tagits fram genom genteknik eller genom slumpmässiga mutationer (s k "naturligt"). Det viktiga är att man testar den innan den börjar användas, och vi har aldrig i världshistorien testat våra livsmedel så hårt som idag. Jag tycker inte att debatten från de rödgröna präglades av kunska, utan av en vidskeplig rädsla för det okända.

Jag levererade en liten hyllning till världens bäste man, agronomen och genetikern Norman Borlaug, som tyvärr avled i fjol efter att ha rest runt i fattiga länder och tagit fram grödor som räddat minst en miljard - just det, en miljard - människor från svältdöden.

Men inget av detta bet alltså. Vi har en vänstermajoritet som struntar i juridiken och verkligheten och moraliserar utifrån vidskeplighet. Det är rätt oroande.Uppdatering: Även Waldemar Ingdahl skriver om den irrationella rädslan, och Peter Högberg (S) tycks ha gjort det till sin hobby att raljera utan sakargument varje gång jag skriver om mat.

2 kommentarer:

Erik Gertkvist sa...

Sade kommunledningen hur man ska hindra GMO från att komma in i kommunen? Väktare var tionde meter längs hela kommungränsen?

Miljarder människor har i decennier ätit GMO-mat. Inte minst hundratals miljoner amerikaner med enorma möjligheter till skadeståndsprocesser. Likförbaskat har ingen kommmit till skada av GMO. Var det någon i debatten som påpekade detta?

Björn Brändewall sa...

De hade inte budgeterat för GMO-väktare längs kommungränserna, nej. De ansåg sig inte behöva bedöma verklighetsförankringen i sitt beslut, eftersom det som Bertil Dahl (V) uttryckte det "bara handlar om en avsiktsförklaring". Men även avsiktsförklaringar ska väl någon dag bli verklighet?