30 mars 2008

En besparing som kostar mer i slutändan och kan orsaka lidande

I Barn- och ungdomsnämnden i förra veckan beslutade man att dra in kommunens enda skolsjukgymnast-tjänst, till den fantastiska besparingen på 221 000 kronor i en budget på drygt 600 miljoner. Jag kom med förslag på hur man kunde ha kvar den och fick med mig de borgerliga partierna, men vänstermajoriteten röstade ner det.

Förslaget gick ut på att vi skulle förhandla med landstinget om att ta över kostnaden, eftersom det är dom som sparar mycket pengar när barn växer upp till friska vuxna och därmed behöver mindre vård. Nämndens 2:e vice ordf. Jonas Hellberg (s) kallade dock förslaget ”larvigt”. Han menade att landstinget aldrig skulle gå med på en sån sak. Och visst, det är numera ett vänsterstyrt landsting och han själv har inflytande som politisk sekreterare där, så han visste kanske redan på förhand hur de skulle besluta.

Själv tycker jag att möten inte ska vara avgjorda i förväg och att vi inte ska slå igen alla dörrar innan vi sett om det finns en lösning någonstans. Jag tror att om landstinget fick välja mellan att finansiera en halv sjukgymnast-tjänst, och att få kraftigt ökade vårdkostnader inom några år, skulle de välja det förstnämnda. När man arbetar förebyggande med hälsa måste man kunna tänka långsiktigt.

Så nu blir kommunen utan sjukgymnast, vilket alla remissinstanser hade bedömt kommer kosta mycket mer i slutändan. Förutom den lilla bagatellen att barns hälsa dessutom kan komma i kläm.

Inga kommentarer: