18 mars 2008

Bojkottar Stefan Holm OS i Kina?

Det kan inte vara lätt att vara idrottaren Stefan Holm just nu. I Liberala ungdomsförbundet tycker man att Sverige borde bojkotta OS i Peking – särskilt i ljuset av det våld och politiska censur som regimen nyligen utövade mot protestanter i Tibet. Holm tror inte att en bojkott skulle förändra något. Men Lufs Frida Johansson Metso uttryckte det såhär i en radiodebatt med honom:

”Jag tror att Stefan Holm är en god människa, och goda människor åker inte till diktaturer och hoppar runt i idrottsarenor som tidigare har varit arenor där människor slaktats. (...) 1993 valde man att inte ge Kina OS, därför att då var det för nära Himmelska fridens torg. Nu dödas människor på öppen gata fem månader innan. Ska inte det få några konsekvenser?”

Man får ju förstå Holms frustration. Här har han sitt idrottskarriärs höjdpunkt framför sig, i en bransch där karriären är mycket, mycket kort. Och så måste det svärtas ned av att man då stödjer en mördarregims propagandaapparat. Bäst vore ju om Kina aldrig hade fått OS över huvud taget.

Så Holm ställde ett ultimatum i debatten, men fick nog inte det svar han hade förväntat sig:

Holm:
Det är så otroligt enkelt som politiker att sitta och kräva en bojkott av en idrottsman. Själv så behöver man inte göra ett dugg annat än att sitta hemma och tala om hur viktigt det är. Jag menar, vad är Frida själv redo att offra? Är hon redo att offra sitt livs största idrotssupplevelse?
Metso:
Absolut! Ge mig nånting jag kan offra så offrar jag det!
Holm:
Jamen avgå som LUFs ordförande här och nu då om du tror att det hjälper Kina.
Metso:
Ja, det kanske jag ska göra. Avstår du från OS om jag avgår?

Vad tror du Holm svarade? Lyssna själv på debatten. Eller slå på teven om fem månader…

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Avstår du från OS om jag avgår?"
Är det inte en typiskt idiotisk politiker? Hon kommer att ändå sluta som ordförande i Liberala ungdomsförbundet och fortsätter som politiker. Hon kan inte vara ung i evigheter som henns hjärna.
Billigt!

Björn Brändewall sa...

Tja, det var Holm som tog upp att hon borde offra något, och föreslog just ordförandeposten. Han borde ha tänkt ut nån tyngre uppoffring, det kan jag hålla med om.