15 juni 2007

65 procent – gränsen mellan välfärdsstat och barbari?

Socialdemokraterna gör ett stort nummer av att alliansregeringen i sällsynta fall sänker ersättningen på a-kassan till 65%. De glömmer att de själva rutinmässigt dömt folk till samma 65%-ersättning, under betydligt värre former. Titta på min lilla jämförelse och döm själv:

Ditt regeringsunderlags+v+mp
(1994–2006)
m+c+fp+kd
(2006–)
Varför arbetslösa får 65% ersättningFörtidspensionering (orimligt många i förhållande till folkhälsan)A-kassa efter arbetslöshet under 300 ersättningsdagar utan tillstånd till ny a-kasseperiod
Regeringens syfteDölja arbetslösheten för att i förlängningen kunna sitta kvar vid makten ett tag tillMinska arbetslösheten för att skapa tillväxt och i förlängningen kunna öka allas välfärd
Hur många drabbasCirka 350 000 (1)Saknar källa
Tid man drabbasLivet utBegränsad period i livet
Möjlighet att påverka sin situationIngenMan får delta i jobb- och utvecklingsgarantin med en gång

Alltså: med de nya reglerna minskar den genomsnittliga ersättningsgraden totalt sett från 79 till 76 procent, enligt finansdepartementet. Och det är inte de fattigaste som står för minskningen, utan det är främst de som får ersättning över 90 procent som blir färre. Därmed har gränsen överskridits mellan trygg välfärdsstat och kallhamrat barbari, menar vänstern. Jojo. Samtidigt dör 40 000 barn i världen av svält.


1) ”År 1970 var bara 3,3 % av den arbetsföra befolkningen förtidspensionerade. År 2005 var denna siffra uppe i 9 %. (...) Trots den uppenbara minskningen vi ser i mortalitetsstatistiken så kan det ökade antalet förtidspensioneringar och sjukskrivningar te sig märkligt.” (Källa)

– Sånt här är förstås hart när omöjligt att mäta exakt – om det gick, så skulle det föregående regeringen inte kunnat komma undan med det. Men om vi säger att 1970-nivån representerade en rimlig mängd förtidspensioneringar, så var alltså 5,7 procentenheter 2005 tveksamma (9,0-3,3=5,7). Om man jämför med maj 2006 (555 000 förtidpensionerade) så motsvarar det 5,7/9,0*555 000 = 351 500.

Även om det är jättetrubbigt mätt och bara kan tolkas som en allmän fingervisning, så pekar det på ohyggliga mängder människor i utanförskap, enbart för att frisera statistiken åt vänstern. Cyniskt.

Inga kommentarer: