27 september 2006

RUT-avdrag ett verktyg mot invanda könsroller

~ Ett exempel på att feminism definitivt inte handlar om socialism ~


Skatteavdrag för hushållsnära tjänster har beskrivits som ”ett ROT-avdrag för typiska kvinno-sysslor”. Det skulle höja kvinnors arbetsstatus, öka jämställdheten och på sikt kunna bryta upp våra traditionella könsroller. Men socialdemokraterna och vänsterpartiet är emot det, som med så mycket annat som skulle ge folk mer makt över sina egna liv.

ROT-avdraget har betalat sig självt genom att göra svarta jobb vita, för sysslor som oftast utförs av män. Och ett avdrag för hushållsnära tjänster (även kallat RUT-avdrag) skulle legitimera arbeten som oftast utförs av kvinnor. Varför vill då inte (s) och (v) uppgradera kvinnors arbete? Varför ska Martins måleri klassas som riktigt arbete, men inte Tinas tvättande?

Dels handlar det förstås om att vänstern rent ideologiskt inte vill sänka skatterna – även om de vet att det kommer att höja de totala skatteintäkterna. Eller just för att de inte vill erkänna detta.

Men mycket av vänsterns retorik bygger förstås även på myten att alla arbetsgivare skulle vara utsugande girigbukar. Men denna röda illusion skulle spricka upp om alla kvinnor fick en ärlig chans att vara arbetsgivare – om än i liten skala. Då skulle det inte längre handla om att den ene skadar den andre, utan om att man tillsammans kommer överens om något som båda tjänar på.

Det är synd att de svenska vänsterpartierna inte ställer upp på en sådan verklighetsbild. Det är även synd att vissa sysslor idag ses som typiskt ”manliga” eller ”kvinnliga”. Men om det blir lika hög status att tvätta som att måla, kan vi nog se att även männen går ner i tvättstugan hädanefter. Ett avdrag för hushållsnära tjänster vore alltså ett slag för jämställdhet – mot invanda könsroller. Feministen i mig ser fram emot att den borgerliga regeringen ska införa det!

Inga kommentarer: