25 september 2006

Lite flykting- och invandraranalyser

Vi har en borgerlig riksdagsmajoritet nu, men det hade varit bättre om Folkpartiet haft en större plats i den. Varför? Jo, asylpolitiken brottas nu fortfarande med problem. Moderaterna och sossarna har tilsammans över 60% i riksdagen, och de har i åratal format sveriges inhumana flyktingpolitik. Om de fortsätter sin oheliga allians även nu, så ligger flyktingarna fortfarande risigt till.

Det är därför jag envisats med att det spelar roll vilket alliansparti man röstar på… Visserligen sitter inte (m) i egen regering, som (s) gjorde. Därmed kanske vi andra regeringspartier kan påverka dem mer i regeringsförhandlingarna. Hoppas, hoppas…

Däremot konstaterar jag, med stor glädje, att Folkpartiets fokus på en bättre integrationspolitik givit resultat. Vi har nu, som första borgerliga parti i svensk historia, större väljarstöd hos invandrare än rikssnittet!* Jag tolkar det som att många invandrare tröttnat på sossarnas tomma bidragslöften och sett att Folkpartiet har en bra politik för att bryta utanförskapet, att arbete och språk ger integration. :)

*Källa: SVT:s Valu-undersökning.

Inga kommentarer: