26 mars 2012

Ilska över de höjda politikerarvodena

Idag sammanträder kommunfullmäktige, och ett av de mer kontroversiella ämnena är det om att kraftigt höja arvodena för toppolitikerna, dvs de som i någon utsträckning har årsarvode. Jag kommer inte att delta i debatten eller beslutet pga jäv, eftersom jag till 30 % hör till denna skara, men jag kan ju skriva vad jag tycker här!

Folkpartiet liberalerna är nu det enda parti som håller fast vid att arvodena ska fortsätta att vara knutna till löneutvecklingen bland kommunens anställda. Jag tycker att det är ett sunt och anständigt incitament, att politiker måste verka för bättre löner för sin skolpersonal, omsorgspersonal och alla andra, innan de får lov att höja sina egna löner.

Men det är bara FP som vill ha kvar den kopplingen. Alla andra partier vill knyta arvodena till de saftiga riksdagsmanna-lönerna, på ett eller annat sätt. (Eller ja, vi vet inte vad SD tycker eftersom sossarna kuppade bort dem när ny arvodeskommitté skulle tillsättas.)

Som jag skrivit tidigare, så har jag inget emot om kommunfullmäktige idag beslutar att istället sänka arvodet något för mig och mina likar. Skattepengar ska användas ansvarsfullt och effektivt, och jag förstår inte vad man som kommunpolitiker ska med så mycket pengar till som en heltidstjänst skulle innebära. Det är bättre om de pengarna går till personalens löneökningar, eller till de fritidspolitiker som lägger ner stort engagemang men bara får något enstaka timarvode i månaden.

Jag tycker även att det är fult att besluta om att höja sina egna löner under inneverande mandatperiod. De som kandiderade till kommunalråd m m inför valet 2010 visste vad de gav sig in på - vilka löner de hade att vänta sig. Om de ska höja lönerna, borde det åtminstone inte träda i kraft förrän efter nästa val, så att väljarna har en möjlighet att rösta bort de politiker de tycker varit för giriga!

Men här är det bråttom, som vanligt. Redan på söndag vill de att de nya, högre arvodena ska börja gälla. (Kommer beslutet ens att ha vunnit laga kraft till dess?)

Inga kommentarer: