12 april 2012

Allianspartierna satsar 100 000 kr extra på sommarskola

Pressmeddelande 2012-04-10

Folkpartiet liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Kalmar är överens om att satsa 100 000 kr extra för att förstärka kommunens satsning på sommarskola/lovskola.

- En satsning på lovskola är välinvesterade pengar som gör stor skillnad för både samhället och för den enskilde. Det är en riktad insats som når de elever som kanske har svårt att nå målen, men som har viljan att anstränga sig lite extra om de bara får chansen. Denna vilja ska vi ta till vara på och uppmuntra, säger Björn Brändewall (FP), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Sommarskolan i Kalmar har hittills varit beroende av statsbidrag. Alliansregeringen har satsat 200 miljoner kr sedan 2006 för att stimulera kommunerna att anordna sommarskolor. Eftersom de flesta kommuner nu har kommit igång med detta och rentav satsar egna pengar i det, har regeringen beslutat att avveckla bidraget.

Kalmar kommun erhöll 89 247 kronor i statsbidrag för sommarskola 2011. Detta motsvarar de utlovade 24 platserna i två veckor (64 800 kr) plus en "extrapeng" på 24 447 kronor då Kalmar kommun rekvirerade ett högre belopp och det fanns ett överskott när inte alla huvudmän rekvirerade enligt ansökan.

Samtidigt har Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar beslutat att satsa 200 000 kr för sommarskola 2012. Eftersom satsningen var avsedd att kombineras med statsbidrag, är allianspartierna nu överens om att förstärka satsningen med ytterligare 100 000 kr.

- Det är kommunen som ytterst är ansvarig för elevernas skolgång, och så har det egentligen varit hela tiden. Vi tackar regeringen för statsbidraget under de här åren, men är redo att som kommun ta vårt ansvar för sommarskolan fullt ut. Och det behöver inte vara begränsat till sommarlovet - tvärtom. Det kan vara mycket bättre med höstlovskola, eller påsklovskola, så att eleven hinner nå målen innan betygen sätts. Då kan sommaren få bli en tid för glädje och avkoppling, eller kanske det där första sommarjobbet, avslutar Björn Brändewall.

Inga kommentarer: