24 mars 2012

Vi var inte eniga kring Västra skolan

I Barometern står det idag "Eniga politiker nobbar Västra skolan" (ej online). Men vi var inte eniga. Alla från allianspartierna reserverade sig till förmån för mina yrkanden - att ändra yttrandet så att det inte var fullt så svartmålande. Bland annat ville vi nyansera problematiken kring elevers rätt att välja en kommunal skola nära hemmet. Dels ville vi ha in mer kompletta siffror angående hur många elever den kommunala skolan egentligen riskerar att tappa.

Det är nämligen så att elevantalet i högstadieålder beräknas öka de kommande åren, och det kompenserar nästan helt för det elevtapp man får om alla fristående skolor blir helt fyllda. Om de inte blir det, är det rentav möjligt att de kommunala 7-9 skolorna står inför ett ökat elevantal. (Personligen har jag en del förtroende att de kommunala skolorna inte är så förfärliga att eleverna flyr ifrån dem så fort de får chansen.)

Detta kommer nu inte att framgå av yttrandet som Skolinspektionen har att läsa när de ska ta ställning till Västra skolans ansökan. Skolinspektionen kommer bara att se att kommunen befarar att två av fyra 7-9 skolor riskerar nedläggning. Men i själva verket rör det sig om ett nettotapp på max 80 elever på 5-6 års sikt, utspritt på (minst) fyra skolor och tre årskurser. Det är en minskning på ungefär 5 %.

Många föräldrar och barn i Kalmar vill välja Västra skolan. För deras skull hoppas jag att skolinspektionen ger skolan tillstånd att starta.

Inga kommentarer: