23 mars 2012

Västra skolan

Idag fattar Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar beslut om sitt yttrande till Skolinspektionen över en ansökan att starta en ny fristående skola - "Västra skolan". Det är från samma huvudman som idag driver Södra skolan. Förvaltningen föreslår oss politiker att yttra
  • att skolans etablering "innebär avsevärda långsiktiga negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser" för kommunen, och
  • att om det leder till en nedläggning av centralt belägna kommunala skolor "medför att övriga elevers frihet att välja att gå i en skola nära hemmet kommer att inskränkas".
Min ingång är att Kalmars föräldrar och barn ska kunna välja den skola som de tycker är bäst för barnet. Om skolan är kommunal eller fristående ska inte spela någon roll. Och idag är det 100 elever som vill gå på Södra skolan men inte får plats, så uppenbarligen finns efterfrågan för Västra skolan.

Fullt utbyggda skulle de fristående skolorna innebära att färre av Kalmars 7-9 elever går i kommunal skola, även om elevunderlaget beräknas öka de närmaste åren. Exakt hur mycket ska vi diskutera i eftermiddag. Det innebär förstås i värsta fall konsekvenser för kommunens ekonomi och organisation, och det yttrar vi oss om. Men det betyder inte att vi säger nej till Västra skolan. Kommunen måste anpassa sin kostym efter efterfrågan, helt enkelt. Eller vända på efterfrågan, vilket jag vet att flera kommunala skolor aktivt gör. Konkurrensen får alla skolor att vässa på kvaliteten.

Vad gäller möjligheten att välja skola nära hemmet är det viktigt att komma ihåg att detta rör sig om en 7-9 skola. Redan idag ligger kommunens 7-9 skolor långt ifrån hemmet för många. Elever i ytterområdena är vana vid att behöva åka skolbuss för att komma till sitt närmaste högstadium. För elever i dessa åldrar är det inte heller någon stor sak.

I sak tar yttrandet upp det som lagen säger att vi ska yttra oss om. Men det är viktigt att veta att nämnden INTE fattar beslut om att säga Ja eller Nej till skolan. Det ska vi inte heller göra.

Inga kommentarer: