04 maj 2009

Chockdoktrinen: ständigt i statens tjänst

Svininfluensan skakar världen. Men som så ofta så är den politiska reaktionen på ett hot värre än hotet självt. Egyptiska myndigheter beslutade i onsdags att slakta samtliga mellan 300 000 och 400 000 grisar i landet i preventivt syfte, trots att FN kallat åtgärden onödig. De kristna kopterna, som äger grisarna, ropar förtvivlat att deras grisar inte är sjuka.

– Grisarna slaktas bara för att de tillhör kopter och för att myndigheterna vill blidka en islamistisk och grisfientlig opinion, sa en kommentator till SR.

Egyptiska hälsovårdsmyndigheter har tvingats erkänna att masslakten inte har med svininfluensan att göra, utan att det handlar om ”de ohygieniska förhållanden” som råder inom svinuppfödningen.

– Vi tog tillfället i akt och utnyttjade situationen, sa en talesman för hälsovårdsministeriet.

Återigen har vi ett bevis för Naomi Kleins chockdoktrin – eller rättare sagt, ännu ett bevis för raka motsatsen till chockdoktrinen. Det är de statliga regleringsivrarna, inte marknadliberalerna, som utnyttjar kriser till att tillskansa sig makt och driva igenom sin agenda.

Källa: Sveriges Radio

Inga kommentarer: