04 juli 2008

Matathon(c)hatt om FRA imorgon

Uppdatering: jag har lagt till de svar som jag fick i chatten, nedan. Det känns tyvärr som att alla svar var av karaktären ”vi förstår dilemmat men vi i riksdagen har motsatt uppfattning om hotbild och spaningens effektivitet jämfört med alla andra experter och allianspolitiker i Sverige”.


Centerpartiet anordnar ett marathonchatt om FRA imorgon – under hela 12 timmar ska de försvara hur de kunde rösta ja till FRA. Modigt initiativ måste jag säga, men det ska bli intressant att se om de kommer ut ur det här med hedern i behåll. Jag tänker ställa följande frågor, om inte någon annan hinner före.

 • Några månader innan valet 2006 presenterade centerpartiet ett ”Öppenhetsmanifest”. I det beskriver ni ”rätt(en) för Försvarets radioanstalt att signalspana på trådbunden kommunikation” som ett hot mot det öppna samhället, ja FRA är faktiskt första punkten på er lista. ”Vänskapskretsar (…) och andra preferenser som borde vara privata blir mer eller mindre allmän egendom.” Kan väljare tolka detta på något annat sätt än att centerpartiet gick till val på att bekämpa FRA-lagen? De mindre förändringar som riksdagen klubbade igenom fem i tolv har ju knappast förändrat ”hotet” som ni beskriver.

  Sofia Larsen svarade: ”Centerpartiet, som du säkert vet, sätter frågan om integritet mycket högt. Det är anledningen till att vi så starkt kämpat för att lyfta integritetsfrågan generellt och specifikt kring FRA. Det förslag som socialdemokraterna förde fram var långt ifrån så integritetsskyddat som det som riksdagen nu beslutat om. Centerpartiet har under förslagets framtagande återkommande arbetat med frågan och lyft in centrala delar för att stärka den personliga integriteten. Trots detta har vi haft stor vånda och det har varit ett mycket svårt beslut att fatta.”

 • Maud Olofsson har i luftiga ordalag beskrivit centerns Ja till FRA som resultatet av en kompromiss i allianssamarbetet. Jag undrar då: en kompromiss med vem? Vem är det som har drivit frågan, förutom socialdemokraterna? (m) och (fp) har aldrig haft FRA uppe i partiprogram, valmanifest eller dylikt. (kd) har varit ganska så tysta. (c) gick t.o.m. till val på ett öppenhetsmanifest som var kritiskt till FRA-lagen. Så vem är det som ville ha igenom lagen egentligen? USA?

  Staffan Danielsson svarade: ”Sverige har inhämtat underrättelseinformation genom signalspaning sedan andra världskriget. Länderna i vår omvärld arbetar med detta. Sveriges bedömning är att en noga reglerad signalspaning behövs för att kunna skydda medborgarna mot allvarliga yttre hot.”
  (Jag tyckte inte att detta var så mycket till svar, så efter lite artigt tjatande fick jag mer:)
  ”Integritetsfrågorna är mycket viktiga för oss i centerpartiet, vilket är mycket tydligt i vårt öppenhetsmanifest. Nu har vi arbetat in en rad integritetsstärkande åtgärder i den nya lagen. Vid avvägningen mellan landets säkerhet och integritetsintrånget har vi landat i – liksom sex av riksdagens sju partier – att det tyvärr behövs underrättelseinhämtning genom signalspaning, men vi har byggt in starka åtgärder till skydd för integriteten.”

 • Försvarets Forskningsinstitut, FOI beskriver FRA-lagen som tandlös i kampen mot yttre hot. Så hur stort anser ni att ”det yttre hotet” är? Kriminologiprofessor Leif GW Persson beskriver risken för en svensk att dö i ett terrorattentat som så liten att ”den inte ens är beräkningsbar”. Anser ni att det är en rimlig proportion att övervaka hela svenska folket, med alla konsekvenser som det för med sig för rättssäkerheten, meddelarskyddet och yttrandefriheten, för att skydda… i princip ingen alls?

  Lars Weinehall fick denna fråga men besvarade den inte.

 • Varför ska riksdag och regering kunna ge FRA spaningsuppdrag? Skall inte sådant vara förbehållet endast försvaret och eventuellt polisen? Riksdagen är en lagstiftande församling – inget annat – och borde inte ha sådana befogenheter.

  Staffan Danielsson fick denna fråga men besvarade den inte.

 • Varför öser ni miljarder på en FRA-spaning som tunga remissinstanser bedömer som ett slag i luften, samtidigt som ni skär ner på försvaret i övrigt? Är det att ”trygga medborgarnas säkerhet”?

  Sofia Larsen fick en liknande fråga och svarade: ”Det är viktigt att vi satsar på både och. Självfallet skall vårt försvar och våra soldater ha bra utrustning, men samtidigt krävs också att vi har teknik för den nya tidens hot.”

Inga kommentarer: