23 november 2006

För få invandrare i nämnder och styrelser

Kalmarpolitikern Nasim Malik (s) rasar över att hans parti inte ger några förtroendeuppdrag till invandrarna som gjorde ett hästarbete i valrörelsen:

”Det finns många duktiga invandrarungdomar som brinner för att vara med och förändra både sin egen och andras situation i vårt samhälle, men under mina 22 år har jag aldrig sett att mitt parti verkligen scoutat politikerämnen bland invandrarna. (...) Förutom förstås när det är val och rösterna ska säkras i Norrliden och Smedby.”

Det där sista svider säkert.

Men vad gäller grundproblemet – att få invandrare får politiska uppdrag – tror jag inte att denna situation är unik för socialdemokraterna. Folkpartiet i Kalmar hittade visserligen uppdrag åt alla utlandsfödda på valsedeln, och på vårt nomineringsmöte verkade alla nöjda. Men jag hade önskat att vi haft fler invandrare på mötet, ja fler som över huvud taget hade sökt sig till politiska uppdrag.

Det är det som är det största problemet. Många invandrare känner inte att de kan påverka samhället. En dålig integrationspolitik har försatt så många i passivitet och kvävt medborgarandan.

Jag blir så glad varje gång jag träffar någon som bryter mönstret, som Sahadet och Chary. Men i slutändan får jag sätta min tro till att integrationspolitiken nu kommer att förbättras. Att en tydlig arbetslinje och hårdare antidiskrimineringslagar kommer att hjälpa folk att lyfta sig upp ur bidragsberoendet och passiviteten.

Inga kommentarer: