22 november 2006

Ett dåligt fp-förslag

Cecilia Wigström (fp) har lagt många bra förslag genom åren. Bland annat att donationer till välgörenhet borde uppmuntras med skatteavdrag, och att Sverige borde sluta köpa vapen av diktaturen i Vitryssland. Men nu föreslår hon att kvinnor ska få egna p-platser i Göteborg.

Jag tycker förslaget är trams, så läs inte ens den där länken. Läs istället hur Jenny Travis insiktsfullt förklarar att sånt snarare skapar otrygghet än trygghet för kvinnor.

”Mäns våld mot kvinnor i garage är INTE ett problem. Kvinnors rädsla för mäns våld i garage ÄR ett problem.”

Fp borde istället driva den utmärkta jämställdhets-politik man gick till val på. Stöd kvinnojourer, bryt monopolen i offentlig sektor, inför jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.

(Uppdaterad 23 nov)

1 kommentar:

Anonym sa...

Stöd till kvinnojourer är helt OK och passar in i ett mönster att markera att man inte glömmer bort utsatta grupper, men det betyder inte att man inte behöver stödja mansjourer också...! Kanske inte nödvändigtvis i samma utsträckning men för att de kan anlägga ytterligare ett perspektiv på en problematik. Många män behöver också hjälp att förstå sina kvinnor och att förstå sig själva och sina reaktioner eller brist på förmåga att förstå och hantera sina känslor. Mansjourer kan på så vis arbeta förebyggande där skolan och samhället i övrigt lämnat männen till sitt eget förnuft och förmåga.

En mansjour kan även hjälpa kvinnor att förstå sina män och därmed ge stöd att hantera uppkomna situationer.