16 februari 2014

Lärarsynpunkter om att förstatliga skolan

Det har blivit mycket om statlig skola denna vecka. Häromdagen besökte jag ett lärarlag på Vasaskolan för att få deras synpunkter på Leif Lewins utredning av kommunaliseringen. De hade mycket att säga!
  • När kommunaliseringen skulle genomföras 1989 protesterade lärarna, men "köptes" med löftet om en bättre löneutveckling. Men efter en initial löneförhöjning så gick det snarare tvärtom. Sedan dess har det bildats en klyfta till andra statliga akademikeryrken på över 10 000 kr i månaden.
  • Förmåner som tandvårdsförsäkring försvann.
  • Kommuner har svårare att möta alla behov på specialkompetens som kan uppstå, eftersom de måste ha tillgång till alla sorters specialister inom den egna kommunen. När skolan var statlig kunde lite mer ovanliga specialistkompetenser delas mellan kommunerna.
  • Ett sätt att skära ner på skolan i smyg är att gå via lokalhyrorna. Kommuner kan satsa mycket resurser på skolan "på pappret", men genom att ta ut hög hyra för lokalerna så försvinner pengarna från skolan lika snabbt som de kom, och används till att täppa igen något hål i den kommunala budgeten istället.
  • När riksdagen stiftar lagar, ska myndigheter som Skolverket göra uttolkningar av detta, som sedan ska förmedlas till kommunerna, som sedan ska förmedlas till skolorna, som sedan ska förmedlas till lärarna. För många beslutsstationer innebär för många tolkningar, där riksdagens andemening riskerar att gå förlorad. (Ett aktuellt exempel kan väl vara regeringens storsatsning på lärarlöner/karriärtjänster, som inte utnyttjas ordentligt ute i kommunerna.)
Jag försökte faktiskt fråga om de kunde se något positivt som kommunaliseringen hade fört med sig, men då blev det tyst. Vi var hur som helst alla eniga om att ett återförstatligande av skolan inte handlar om att trycka på någon "ångra"-knapp och vips så är vi tillbaka till 1989. Det är en fråga som måste utredas under lång tid, med konsekvensanalyser, så att vi gör kloka reformer och drar lärdom av det vi vet om både den gamla statliga skolan och de nuvarande kommunala. Vi ska titta framåt, inte bakåt.

Inga kommentarer: