10 februari 2014

Kommunaliseringen av skolan blev ett misslyckande

Professor Leif Lewin skriver idag på DN Debatt om sina slutsatser efter att ha utrett effekterna av 1990-talets kommunalisering av den svenska skolan.

Denna utredning fick han i uppdrag av regeringen att göra. Utredningen var resultatet av en kompromiss. Vi i Folkpartiet liberalerna ville redan då göra skolan statlig igen. Övriga regeringspartier ville det inte. Men vi fick igenom att en utredning skulle göras – dock fick Lewin förbud mot att uttryckligen förslå om skolan borde bli statlig eller ej. Hmm.

Jag hoppas ändå att utredningen kommer att få de andra partierna att ändra sig, för Lewin konstaterar att kommunaliseringen blev ett misslyckande. Studieresultaten har sjunkit, effektiviteten har försämrats. Förtroendet för lärarna har underminerats. De fick nya uppgifter som minskade tiden med eleverna, och allt sämre löner.
Decentraliserar man uppgifter måste man också se efter hur uppgifterna utförs. Problemet är att kontrollen kan bli alltför långtgående. Politikerna synes underskatta hur resurskrävande resultatstyrningen i praktiken blir. Decentraliseringen, som var tänkt att främja lärarnas professionella autonomi, tenderar tvärtom att binda lärarna vid mekaniskt dokumenterande framför datorn. Styrningen kan också på ett olyckligt sätt fokusera på det som är mätbart, vilket inte nödvändigtvist är samma sak som det som är bäst från pedagogisk synpunkt.

Läs hela!

Inga kommentarer: