08 juli 2013

Folket vill som FP: förstatliga skolan

En växande majoritet av svenska folket, 63 % enligt Lärarnas Riksförbund, vill att skolan åter ska bli statlig. Sedan Göran Persson och Socialdemokraterna kommunaliserade skolan för nästan 25 år sedan har likvärdigheten minskat. Lärarnas status och löneutveckling har försämrats. Ett barn får olika bra skola beroende på vilken kommun hen råkar växa upp i.

Folkpartiet liberalerna är så vitt jag vet det enda parti som tydligt håller med folket om att skolan borde förstatligas. Vi hade en rejäl diskussion om detta för sex år sedan och landade i att skolan åter borde finansieras och skötas av staten. Alltför många kommuner har misskött uppdraget.

Att förstatliga saker är normalt inget som jag som liberal är förtjust i. Jag vill att kommuner ska få styra mer själva över sin verksamhet, så att folk får välja vilken kommun de vill bo i. Men med skolan är det annorlunda. Skolan är individens språngbräda för att lära sig just att fatta egna, kloka beslut. Barn kan inte bestämma vilken kommun de ska gå i skola i. Rätten till en god utbildning måste därför kunna garanteras var i landet man än råkar födas. Visst kan friskolor i en kommun bidra med högre kvalitet, men även de offentligt ägda skolorna måste förstås vara bra!

Ett staligt huvudmannaskap är ingen ”quick fix” som löser allt över en natt. Men det är ett viktigt steg i att säkra kvaliteten och statusen för skolan och för läraryrket.

Inga kommentarer: