15 januari 2013

Rätt om Rut-avdrag för läxhjälp

Insändare publicerad i Östran 2013-01-12:

Rut-avdrag fortsätter skapa jobb och underlätta vardagen för fler och fler hushåll varje år. Nu har riksdagen utökat det till att även gälla läxhjälp, så att fler får råd. Jag välkomnar alla insatser utanför skoltid för att stödja elevernas lärande, som ideell läxhjälp, kommunal lovskola eller företag som anställer lärarstudenter för att erbjuda läxhjälp. Ju fler föräldrar som kan engagera sig i sina barns utbildning, oavsett ekonomiska resurser, desto bättre.

Men socialdemokraterna Bengt Kronblad och Jerry Elvin staplar felaktigheter på varandra för att i insändare 8/1 framställa Rut-avdraget som något dåligt. Låt oss reda ut det.

Det är direkt felaktigt att påstå att sjuka och arbetslösa finansierar andras läxhjälp med sina skattepengar. Alliansens Rut-avdrag är inte en subvention utan just ett avdrag, som görs av den som köper tjänsten. Övriga skattebetalare bidrar inte. Däremot gynnas alla av att mer skatt betalas in, vilket sker när Rut-avdraget leder till ett köp och ett arbetsstillfälle som annars inte skulle ha ägt rum.

Kronblad och Elvin har även fel när de påstår att avdraget ”kan utnyttjas enbart av ekonomiskt starka familjer”. I själva verket är det utspritt. Var fjärde Rut-köpare tjänar mindre än 16 700 kr i månaden, klart under medianinkomsten.

Vanligast är att barnfamiljer med två eller fler barn samt personer över 85 år köper Rut-tjänster. Från Folkpartiet vill vi höja Rut-avdraget till 75 % för just barnfamiljer och äldre så att ännu fler ska kunna ta del av detta.

Inga kommentarer: