25 januari 2013

Skolskjut(s)ning pågår

Polisen tränar skolskjutning”, kan vi läsa i lokaltidningarna. Och skolornas förvaltning tränar skolskjutsning. Barn- och ungdomsförvaltningen har nyss fått ta över budgetansvaret för skolskjutsarna från kommunledningskontoret, och försöker nu hitta sätt att göra kostnaderna så förutsägbara som möjligt.

De flesta elever åker med KLT:s vanliga linjetrafik. Men sen finns det elever som bor långt från bussnätet, eller som har särskilda behov och behöver åka taxi varje dag. Det blir snabbt stora kostnader som är svåra att förutsäga från år till år.

Smarta lösningar för hur man kan skjutsa eleverna mellan hem och skola behövs, så att vi kan lägga pengarna på undervisning istället. Jag tror att om man kan uppmuntra pendlande föräldrar att delta mer i skjutsandet av sina barn, så är det bra för alla inblandade. Då sparar kommunen in en dyr taxiresa samtidigt som föräldern får en naturlig pratstund med sitt barn i direkt anslutning till skoldagen.

Har du också någon idé?

Inga kommentarer: