17 april 2012

Möjligheten att yttra sig över sitt medborgarförslag

Jag har idag lämnat in denna motion till Kalmar kommunfullmäktige:

När ett medborgarförslag behandlas av Kalmar kommunfullmäktige bereds förslagsställaren möjlighet att ställa sig i talarstolen och inför fullmäktigeledamöterna tala för sitt förslag och kommentera det föreslagna svaret på det. Men det är bara en handfull gånger under dessa år som förslagsställaren har funnits på plats och kunnat göra detta.

Förslagsställarens synpunkter kan vara ett värdefullt komplement för fullmäktige när vi fattar beslut. Men vet kommuninvånarna om att de har denna möjlighet? Kommunens webbsida om medborgarförslag informerar inte om detta. En rundringning som jag gjort till några av de senaste förslagsställarna visar att ingen vetat om att de hade denna möjlighet. Den enda informationen om att ens medborgarförslag ska behandlas tycks vara dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde som annonseras i lokaltidningarna.

Vi bör inte förvänta oss att förslagsställare är lika insatta som vi förtroendevalda i kommunens rutiner för kallelser, hur man följer ärenden med mera. En förslagsställare har dock visat ett intresse för det demokratiska arbetet i kommunen, och bör därför ges en personlig inbjudan att deltaga och påverka behandlingen av sitt medborgarförslag.

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige ska besluta:
  • att förslagsställare ska kontaktas, i samband med att kallelse till kommunfullmäktige går ut, med information om tid och plats då deras medborgarförslag kommer att behandlas. De ska även informeras om möjligheten att yttra sig på plats.
  • att i övrigt se över kommunens information om medborgarförslag på t ex hemsidan så att möjligheten att yttra sig på plats framgår bättre.
Björn Brändewall (FP)

Inga kommentarer: