21 maj 2010

Det här är ingen kompass – det är en karta över det förgångna!

Valkompassen som i år cirkulerar på flera tidningars webbplatser har kritiserats för sina många brister, och har redan lett till oförtjänt uthängning och politiskt våld mot en CUF-tjej i Kalmar. Här kommer en brist till:

Valkompassen gör anspråk på att visa ”vilket politiskt parti du sympatiserar mest med”. Men egentligen visar den på sin höjd bara ”vilken politisk kompromiss från de senaste åren du sympatiserar mest med”. Visst har partierna närmat sig varandra, men den här kompassen bara förstärker likformigheten ytterligare.

Tommy Möller, en av männen bakom testet, berättar nämligen att de i de fall där partierna har kompromissat inom det egna blocket, så har kompromissens resultat, snarare än partiets faktiska åsikt, givit poäng i resultatet. T ex så har Centern klassats som kärnkraftsvänligt, eftersom de ställt upp på en allians-kompromiss om att inte avveckla kärnkraften under denna mandatperiod. Men alla vet ju att om Centern fick egen majoritet i riksdagen efter valet så skulle kärnkraften ligga risigt till. Medan en riksdagsmajoritet för Folkpartiet skulle innebära att kärnkraften fick utvecklas istället för att avvecklas.

Som sagt, kompromissen gäller för denna mandatperiod. Vad som händer efter valet beror helt och hållet på hur folk röstar. Men det kanske inte är ett så viktigt samband att förmedla i en valkompass… (OBS sarkasm!)

En sådan här betygsättning signalerar till väljarna att det inte spelar den minsta roll vilket parti man röstar på, så länge man håller sig inom blocket. Att den nuvarande blocksammansättningen avgör politiken både idag och i framtiden. Att det inte spelar roll för t ex familjepolitiken om det är FP eller KD som får 90 % av rösterna. Det blir en bekräftelse på var partierna står och stampar idag. Inte vilka språng som är möjliga i framtiden, vart partierna vill ta oss efter valet om vi ger just dem vårt förtroende.

En kompass ska peka ut en riktning. Den här valkompassen fungerar mer som en karta, eller möjligen en historiebok, eftersom den bara rapporterar status quo (och knappt ens det).

Valkompassen är inte bara en kul grej – den påverkar hur människor röstar. Den borde rättas till omgående, innan den gör mer skada! För att summera, och slänga in några egna önskemål:
  • Rapportera partiernas åsikter, inte resultatet av kompromisser med andra partier.
  • Lägg in en fråga om massövervakning, inte bara om buggning. (Jag är emot massövervakning men kan under vissa förutsättningar acceptera buggning, som ju handlar om enskilda misstänkta, och jag tycker att integritetsfrågan förtjänar bättre än att klumpas ihop på det sättet.)
  • Fixa snedvridningen som gjort det omöjligt att få Socialdemokraterna eller Piratpartiet som första parti.
  • Ge minuspoäng när man anger en åsikt som går mot ett parti, inte bara pluspoäng när man håller med. (Detta kan vara relaterat till punkten ovan.)

2 kommentarer:

Stig-Björn Ljunggren sa...

Intressanta synpunkter.

1.
För det första så är det precis som du skriver om politiskt våld - det är inte kompassens fel. De som gör slikt söker bara efter en ursäkt.

2.
För det andra talar inte kompassen om vilket parti man "är". Den radar upp partierna i viss ordning, och ordningen varierar med vilka svar man ger, och talar inte om vilket parti man ska rösta på.
Så de som kastar ägg har inte begripit den saken heller.
Det går alltså inte att felaktigt pekas ut som det ena eller andra partiet i det här testet eftersom det alltså inte har den typen av pekpinnar.


3.
För det tredje tycker jag det är en bra idé att ha kompasser som utgår från partiernas ideala värld snarare än den trista verkligheten.
Jag tycker att du ska pröva att konstruera en sådan, så får vi se vilken modell som funkar bäst. Där kan du också lägga in minuspoäng och annat som du tror skulle vara bättre.

4.
För det fjärde, slutligen. Just nu går vi igenom kompassen, en uppdatering som är planerad från början, och är därför tacksamma för synpunkter och tips från läktaren. Så vi tar gärna mer input på frågor etc.

mvh

Stig-Björn Ljunggren
stikkan@ljunggren.com

Anonym sa...

Du borde absolut vara med och utforma en valkompass.

...MEN det finns baettre kompasser:
http://aktivdemokrati.wordpress.com/2010/08/29/lankar-till-valkompasser-och-partier-samt-betygsattning/

MVH
MrPerfect72
Medlem av Aktiv Demokrati