10 april 2007

Förbättringarna EU gett oss

Förra månaden fyllde EU 50 år. Trots att Sverige varit medlem i över 12 år nu, så är det många svenskar som hellre diskuterar medlemskaps-frågan, än vad man vill att EU ska eller inte ska syssla med. Det är helt enkelt populärt i Sverige att klaga på EU.

Men jag hör inte så många svenskar klaga på att livsmedelspriserna sjunkit med minst 20 % sedan vi gick med i EU. Öppnare gränser har givit mer konkurrens och därmed lägre priser.

Jag hör inte heller klagomål över att Europa, för första gången i världshistorien, åtnjutit över 50 år av oavbruten fred. And still going strong. Länder startar ogärna krig mot sina egna handelspartners.

Å andra sidan är detta inget som rönt stora rubriker. EU är i grunden ett frihandelsprojekt, och det ligger i frihandelns natur, att dess fördelar sällan slår ner som en bomb. Förbättringarna i vår levnadsstandard och vardagsekonomi kommer istället gradvis över långa tidsperioder. Men de är lika välkomna för det.

Inga kommentarer: