11 oktober 2006

Nedvarvning

Det politiska livet har lugnat ned sig efter den intensiva valkampanjen. Det känns skönt. Till slut har jag fått några helger med familj och vänner. Vi hade saknat varandra i några veckor.

Lustigt förstås, att jag ser det som lugnt att ”bara” ha två–tre politiska möten per vecka. Härom året hade jag kallat sånt för intensiv vecka. Men allt är relativt, antar jag.

Sen pågår ett dagligt internorganisatoriskt arbete, förstås. Valanalyser ska skrivas, årsmöten ska förberedas, nya medlemmar ska coachas, förbundsstyrelser ska nomineras. Och så har vi kören mitt i allting.

Det är ba-ra ro-ligt!

Inga kommentarer: