13 oktober 2006

…Haaar ni ingen tevve?

1 av 10 svenskar betalar inte sin TV-licens. I den nya regeringen är det 3 av 22 2 av 21 1 av 20. Alltså kan vi med glädje konstatera, att regeringen är ganska representativ för vanligt folk!

Skämt åsido, självklart ska man följa lagen. Och med dagens lagstiftning är det varje moderats förbannade skyldighet att sponsra en partisk och vänstervinklad rapportering av deras politik. Förhoppningsvis får detta våra nya lagstiftare att fundera över varför folk ska tvingas betala för kanaler som de inte ser på, när SVT ändå inte uppfyller sitt public service-åtagande särskilt väl.

Men samtidigt känns det förstås skönt om detta var det värsta man kunde gräva upp om de borgerliga ministrarnas privatliv. Vem vet, snart kanske vi rent av får diskutera sakpolitik istället?

(Uppdaterad 16 oktober)

Inga kommentarer: