07 april 2015

Diskuterar läroplan och religion i Adventkyrkan

Imorgon onsdag kl 19:00 är jag i Adventkyrkan i Kalmar och diskuterar grundskolans läroplan. Skolverket har identifierat att framförallt religion utgör ett hinder för barns lärande, särskilt när det handlar om att skapa förståelse för evolutionen.

Adventkyrkan anser att dessa forskningsrön strider mot FN:s barnkonvention. Jag tycker väl, diplomatiskt uttryckt, att det är ett väldigt kreativt sätt att läsa barnkonventionen. Ser fram emot att försvara både barnkonventionen och läroplanen här!

Kom gärna och lyssna och ställ frågor! Utöver undertecknad och initativtagaren pastor Vesa Annala så deltar även Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet.

Inga kommentarer: