23 maj 2012

Äntligen en ändamålsenlig särskola!

Till år 2015 ska det byggas en anpassad särskola i Falkenbergsskolan. Behovet av samlade, ordentliga lokaler för särskolan är något som vi politiker i Barn- och ungdomsnämnden har diskuterat med tjänstemännen i flera månader. Det här behövs verkligen.

Detta är elever som har särskilda behov och ofta är mycket känsliga för förändringar. Ändå har de och deras lärare i flera år fått hoppa mellan olika mer eller mindre lyckade lokallösningar, och ligger idag utspridda på flera platser. När nämnden tvingade särskolan att flytta från Lindö till Vasa skolområde år 2007 så tog jag kraftigt strid mot flytten.

På Vasaskolan är det trångbott nog som det är. Jag var där med några allianskollegor härom veckan och besökte särskolans nuvarande lokaler. Lärarna har varit mycket kreativa med det lilla de har att jobba med, och övriga Vasaskolan har varit mycket tillmötesgående, men det är uppenbart att lokalerna inte är byggda för barn med särskilda behov, särskilt inte rullstolsburna. Att justera lokalerna lite varje gång det kommer ett barn med ett nytt behov är inte ekonomiskt och kan aldrig ersätta lokaler som byggts för tillgänglighet från början.

På Falkenbergsskolan finns det utrymme att bygga, och eftersom vi samtidigt bygger en ny idrottshall där så ska även den kunna byggas extra anpassat för all elevers behov. Barn i rullstol måste också kunna komma in och duscha efter idrotten, till exempel.

Förutom det uppenbara behovet av samverkan med idrottshallsbygget och övriga skolan, så vill jag särskilt bevaka att barnen får tillgång till fritidsgård efter skoltid. Särskoleelever har mycket små möjligheter att träffa sina kompisar på fritiden, vilket går ut över deras upplevda hälsa. Fritidsgården på Vasa har varit deras kanske enda sociala mötespunkt utanför skolan, men sedan kommunen centraliserat fritidsgårdsverksamheten till Monte Cavallo så stänger Vasas fritidsgård redan klockan 14:00 om dagarna.

Inga kommentarer: