13 juni 2010

Tidigare betyg viktigast för arbetarbarn

Barn från arbetarhem var de som drabbades hårdast när Sverige avskaffade betygen i låg- och mellanstadiet på 1970-talet. När betygen försvann gick färre ”arbetarbarn” igenom gymnasiet. Däremot gynnade det söner till högutbildade, som läste vidare och fick arbeten med hög inkomst. Detta konstaterades i förra veckan av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), och det var första gången vi fick se forskning kring de långsiktiga effekterna av borttagna betyg i grundskolan.
Studien understryker vad vi i Folkpartiet liberalerna sagt länge: barn med högutbildade föräldrar klarar sig alltid, även i vänsterns flumskola. Men barn från familjer utan studietradition tjänar mest på en skola med tydliga kunskapskrav och tidigare betyg. Klassresan börjar i klassrummet.
Därför vill vi i Folkpartiet införa betyg från årskurs 6 i grundskolan. Föräldrar som vill ska också kunna få skriftliga omdömen om hur deras barn klarar skolan redan från första klass. Det är en av många ingredienser till en bättre skola, så att alla kan nå så långt som möjligt i livet, oavsett sin bakgrund.

Fler som kommenterar IFAU-rapporten: SvD:s ledare, Kristina Palmgren skriver balanserat och bra, Helena von Schantz jämför med Maria Wetterstrands (MP) oseriösa hållning till forskning, Även Mats Gerdau beklagar att det tidigare varit så tunt med forskning,
Helene Odenjung, Rasmus (liberal), Per Altenberg, Linnéa Darell, Pär Gustafsson och Mikael Wendt bloggar också.

Inga kommentarer: