10 september 2007

Rättelse

På Barometerns insändarsida debatterar jag och Basse skolpolitik med några ledande vänsterpartister i Kalmar. I vårt senaste inlägg (i fredags) noterar jag dock att några meningar inte kom med i den tryckta versionen. Det var synd, för där var lite av en nyckelmening i resonemanget, och utan den så låter det som att vi häver ur oss anklagelser utan grund. Därför återger jag texten i sin helhet, med den försvunna meningen i fetstil.

Det finns olika sätt att diskutera skolpolitik. Kalmars ledande vänsterpartister har gått in i debatten genom att sprida lögner om Folkpartiet i saker som är lätta att kontrollera. Dels vad gäller beslagtagandet av störande föremål i klassrum (det ska vara upp till lärarna att bestämma – inget tvång här inte), dels om vad som stod i vår motion om ordningsomdömen (det finns problem i skolan, men alla är inte ligister och mobbningsoffer för det).

Vänsterpartisterna Axelsson Edström, Dahl m fl försvarar sig genom att helt enkelt förneka ljugandet och citerar ordagrant (äntligen!) delar av vår motion. Den uppmärksamme noterar dock att citaten säger något helt annat än vad vänsterpartisterna påstått i sin pajkastning (Barometern-OT 28 aug). Fortfarande osanningar, alltså.

Att ständigt försöka blanda bort korten är kanske ett kul sätt att lura till sig lite röster på, men det gagnar inte skolan, som hamnar i skottlinjen. Kalmars elever förtjänar en god utbildning och studiemiljö. En konstruktiv, saklig debatt krävs om vi ska komma till några bra lösningar, men vänstern har sedan länge lämnat walk-over. Folkpartiet genomför nu en rad konkreta åtgärder på riksnivå för att lyfta upp skolan - ett rättvisare betygssystem, respekt för lärarnas kompetens och en översyn av lärarutbildningen i syfte att få en skola med världens bästa lärare.

Vänsterns lösning, i ord men inte i handling, heter "resursförstärkning". Visst, resursförstärkning i all ära - Folkpartiet i Kalmar budgeterar mer pengar till skolan än vänsterblocket - men pengar är inte allt. Sverige lägger redan näst mest pengar i världen på skolan, men vi ligger ändå inte i topp i vare sig kunskap eller studiero. Resurserna måste kombineras med de verktyg som lärare efterfrågar, och en vilja att upptäcka elever i behov av stöd istället för att sopa skillnaderna under mattan med bl a avskaffandet av betyg.

--
Sebastian Hallén
Björn Brändewall
Folkpartiet liberalerna, Kalmar

2 kommentarer:

Basse sa...

Gissning: Insändarredax är trött på debatten och försöker strypa den.

Utan de meningarna blir insändaren mycket tamare och han kan med gott samvete ignorera ett (v)-svar.

Thoralf A sa...

Bra insändare i dagens Barometer (26 september)