29 juli 2014

Så kan jag påverka integritetsfrågorna i riksdagen

Synfält framåt är en mycket bra podcast där politiska kandidater blir intervjuade inför höstens val. Diskussionerna går mer på djupet än den dagliga plakatpolitiken, och fångar politikernas bakomliggande värderingar och resonemang.

http://synfältframåt.se/2014/06/24-mathias-sundin/

Jag vill särskilt rekommendera avsnittet med Mathias Sundin, Folkpartiets riksdagskandidat i Östergötland. Mathias går liksom jag till val på att värna den personliga integriteten och stoppa övervakningssamhället. I fjol fick han faktiskt tjänstgöra i riksdagen ett halvår medan en annan folkpartist var föräldraledig.

Jag får ibland höra att det är poänglöst att ensam ta strid mot någonting i riksdagen, eftersom man inte vinner några voteringar om man inte har de flesta andra ledamöterna bakom sig. Men Mathias berättar här hur riksdagsarbetet handlar om mer än bara voteringarna, och hur han via dialoger kunde påverka lagförslag i mer integritetsvänlig riktning innan de väl presenterades av regeringen.

Om man visar att man har en tydlig övertygelse, men inte är fanatisk, utan att man kan kompromissa och går att samarbeta med, så är det desto fler som lyssnar och försöker vinna ens stöd innan voteringarna. Så vill jag också arbeta i riksdagen för att bekämpa massövervakningen!

Mathias Sundins hemsida

Inga kommentarer: