23 januari 2014

Rätten att få använda kontanter

Jag har lämnat in denna fråga, som kommer att diskuteras på kommunfullmäktige på måndag. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen att lyssna!
Interpellation till Johan Persson (S), ordförande kommunstyrelsen
Allt fler banker slutar att hantera kontanter åt sina kunder. Detta gör livet svårare för kommuninvånarna på flera sätt, och hotar mer grundläggande rättigheter än man kan tro.
  • När lokala bankkontor stängs eller helt slutar med kontanter innebär det att handlare på landsbygden i praktiken tvingas agera bank. De måste hålla sig med mycket kontanter för att klara detta vilket kostar mycket pengar att göra på ett säkert sätt. Ytterst kan detta bli ett hot mot lokalhandelns redan utsatta existens.
  • Ideella föreningar får ofta in pengar på olika aktiviteter - fika, lotterier, loppisar etc. Det kan vara ganska mycket pengar fast i små valörer, som ingen vill ta emot - utom möjligen till en saftig avgift som äter upp hela föreningens förtjänst.
  • Ur integritetsperspektiv blir våra privatliv mer utlämnade när våra köp bara kan betalas elektroniskt med kort. Banken, utfärdaren av korten och affärerna får möjlighet att kartlägga vår konsumtion av varor och tjänster över tid. Detta är saker som företagen helt enkelt inte har med att göra.
Förre rikspolischefen Björn Eriksson har förordat att kommuner bojkottar banker som inte hanterar kontanter. Kommunen bestämmer visserligen inte hur bankerna ska bedriva sin verksamhet. Däremot kan vi i våra val av samarbetspartners villkora avtalen med etiska krav på deras verksamhet. Som en stor aktör har vi stort inflytande som kan användas för att ta ställning för den enskildes rätt gentemot storföretag.

Därför undrar jag:
  • Är du redo att verka för Kalmar kommun, på egen hand eller tillsammans med andra kommuner, ställer krav i upphandlingspolicyer och dylikt, att banker som kommunen arbetar med ska erbjuda kommuninvånarna kontanthantering?
  • Ser du några andra möjligheter för kommunen att säkra tillgången till trygg kontanthantering på orter där banker lagts ner eller slutat erbjuda det?
Björn Brändewall
Folkpartiet Liberalerna

Inga kommentarer: