24 april 2013

Nyinvandrade barn ska få mer tid i skolan

En viktig anledning till att skolresultat har sjunkit är att barn med utländsk bakgrund kommer till Sverige allt senare i livet, vilket ger lärarna allt färre år att utbilda dem. Alliansregeringen föreslår mer undervisningstid, tidigare språkinlärning och i vissa fall förlängd skolplikt för nyanlända.

I Barometern skrev jag och mina allianskollegor i Barn- och ungdomsnämnden igår om detta. Även nyanlända elever måste få tillräckligt många år i skolan för att lära sig det de ska.

Nu i eftermiddag ska Barn- och ungdomsnämnden lämna remissvar på promemorian ”Utbildning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång”, som tar upp dessa förslag.  Jag tror att denna reform kommer att göra stor skillnad för dessa elevers livschanser om några år!

Vi i alliansen ställer oss dock frågande till att definitionen ”nyanländ” begränsas till fyra år, och kommer att föreslå att även barn som börjar skolan så sent som i slutet av årskurs 5 ska kunna få förlängd skolplikt. Jag har varit i kontakt med handläggaren de senaste dagarna och fått framformulerat ett tillägg till yttrandet, som jag har stora förhoppningar om att få med mig hela nämnden på.

Inga kommentarer: