28 mars 2013

Så får vi fler duktiga lärare!

Vem vill du ska utbilda ditt barn? I vems händer vill du lägga barnets framtid? Helst vill du väl att läraren ska vara någon som kan mer än du själv, som är mer kunnig är genomsnittssvensken åtminstone.

Men vad får vi för förtroende för våra skolor om de mest okunniga svenskarna utan problem kommer in på lärarutbildningen? Detta är en ond cirkel. De mest kompetenta kommer inte att vilja bli lärare så länge yrket har låg status, och yrket kommer att ha låg status så länge de mest kompetenta väljer bort läraryrket.

Självklart finns det även kompetenta människor som blir lärare. Men problemet är att det är så få som söker till lärarutbildningen, att även de sämsta kommer in. Det sker inget urval för att få fram de bästa. Detta märker vi av även i lärarutbildningen i Kalmar.

För att bryta den onda cirkeln måste vi avskaffa jantelagen och våga lyfta fram de lärare som utmärker sig och vill vidareutbilda sig. Att en lärare är duktig ska även synas i lönekuvertet. Och om inte kommunerna som arbetsgivare tar detta ansvar får staten göra det. Därför har Folkpartiet och alliansregeringen skapat ett statsbidrag för lärare som gör karriär. Lärare som visar framfötterna som förstelärare eller lektorer ska få en ökad lön med 5 000 respektive 10 000 kr i månaden.

Lärarutbildningen måste präglas av höga krav. Det funkar inte att sänka ribban för att ”alla ska med”, som socialdemokraterna gjorde med högskolan och gymnasiet och hotar att göra igen. Resultatet blir att utbildningen blir sämre för alla, och får lägre status. Den onda cirkeln sluts ånyo.

Lärarnas arbetsmiljö måste även bli positiv och inte urholkas med oändliga dokumentationskrav. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har därför föreslagit lagändringar som ger minskade administrationskrav och minskat dubbelarbete, bland annat genom att avskaffa IUP (individuell utvecklingsplan) som socialdemokraterna införde. Om detta skriver jag tillsammans med Inger Hilmansson (FP) och Lene Polteg (FP) i Barometern: Ge lärarna med tid för eleverna!
Men vi måste också göra något åt de lokala bestämmelserna, för att minska onödig arbetsbelastning för lärarna. I vår budget för Kalmar kommun 2013 lade vi som förslag att kartlägga lärarnas administrativa börda och städa bort all administration som inte regleras i lag. Det är vår uppfattning att lärarnas tid i huvudsak ska läggas på att undervisa och inte på byråkrati.
Läs mer: SvD | Expressen | SR

Inga kommentarer: