01 februari 2011

Psykologikurs i årskurs nio?

Jag har idag fått ta del av projektarbetet från en elev på Jenny Nyströmsskolan. Han har utrett möjligheterna att införa en kurs i psykologi i årskurs nio, och har stämt av med elever, psykologer, psykologilärare och kuratorer för att se hur stort intresset för en sådan kurs är, och vad den skulle kunna innehålla för att vara anpassad till högstadieelever. Responsen har på det hela taget varit mycket positiv.

Normalt brukar jag vara lite allergisk mot folk som vill föra in nya ämnen i skolan – helt enkelt för att skoldagen inte skulle räcka till om alla finge göra ”sitt” önskeämne obligatoriskt. Men här har jag blivit intresserad. Dels för att det föreslås vara en frivillig kurs.

Jesper Jeansson, som eleven heter, har gjort ett mycket gediget projektarbete, och har tagit avstamp i en viktig problemformulering; att många barn mår psykiskt dåligt i högstadieåldern. Stress, ångest och rentav depressioner. Tänk om en sådan här kurs kunde hjälpa fler att förstå varför man känner som man känner, hur gruppsykologi påverkar klasskamraters beteende, och att det är helt naturligt att psyket fungerar som det gör. Det skulle minska rädsla och spänningar. Det vore mycket vunnet, om fler femtonåringar kunde ha själslig ro vid den tidpunkt då de förväntas göra ett av sina största vägval i livet: valet av gymnasieutbildning.

Jag läste själv Psykologi A i gymnasiet. De kunskaper jag fick där har hjälpt mig förstå min samvaro i alla möjliga situationer, och jag skulle inte vilja vara utan den för allt smör i Småland. Det är synd att de ungdomar som inte går vidare till gymnasiet, eller läser något program som inte har Psykologi, ska behöva gå ut i vuxenlivet – i informationssamhället – utan någon utbildning i hur man förstår det mänskliga psyket.

Jag ska ta upp detta imorgon när vi har presidiemöte i Barn- och ungdomsnämnden, och se om vi kan stödja detta på något sätt.

Inga kommentarer: