19 januari 2009

Inga beslutsärenden!

På onsdag är det möte i Barn- och ungdomsnämnden. På dagordningen finns dock inte ett enda beslutsärende, förutom formalian "val av justerare" och "godkännande av dagordning".

Istället blir det bara informationsärenden. Låt oss hoppas att vi får lära oss mycket, så att inte skattebetalarnas pengar bara slängs i sjön på möten för mötenas skull.

Inga kommentarer: