28 november 2007

Mordhot och misshandel i skolan

Basse och jag har skrivit lite om de senaste veckornas rapporter om allvarliga problem på Funkaboskolan, och socialdemokraternas oförmåga/ovilja att se problemen och göra något åt dem). Personalen å andra sidan ser problemen – det är ju deras arbetsplats – men har inte befogenheter att göra något åt dem.

Barn- och ungdomnämndens ordförande Cecilia Strömberg (s) säger sig för övrigt inte ha en aning om problemen förrän reportrar ringer och frågar om det. Är det att ha tillräcklig ”koll på läget” när man sitter på det yttersta ansvaret för skolverksamheten i Kalmar kommun?

Inga kommentarer: