27 maj 2007

Ordningsomdömen i Kalmars skolor

Snart ska Kalmar Kommunfullmäktige (KF) ta ställning till en motion som jag och Basse har skrivit, om att införa omdömen i ordning och uppförande i Kalmars skolor.

Syftet med motionen om var flera.

  • Ökad studiero, förstås. Ett gult kort är inte någon allenarådande lösning. Men blotta vetskapen om att det finns ett gult kort kan få bråkstakar att lugna ned sig.

  • Förbättra kontakten mellan lärare, elever och föräldrar. Individuella utvecklinssamtal är bra, men inte perfekta. Lärare och föräldrar ser eleven från olika utgångspunkter, och kan därmed ha väldigt olika uppfattningar om vad som faktiskt sagts under utvecklingssamtalet. Problem som läraren anser sig ha lyft, kanske inte alls har uppfattats som problem av föräldrarna.

  • Underlätta lärarnas ordinarie betygssättande, att de ska kunna känna att de ger ett rättvist helhetsbetyg av elevens utveckling utan att behöva blanda in elevens uppförande i ett betyg, som är avsett att mäta kunskap och inget annat.

Vi diskuterade motionen i Barn- och ungdomsnämnden härom månaden – alltså, om vi skulle föreslå KF att säga bu eller bä till den. Debatten blev ovanligt het och ideologisk, inte minst för att vi för ovanlighetens skull hade en publik – ett tiotal statsvetar-studenter*.

Förslaget till beslut menade att det som vi ville åstadkomma ”kan hanteras med den individuella utvecklingplanen (IUP)”. Jag påpekade dock att det är skillnad mellan att något kan genomföras och att det faktiskt genomförs. Det variererar ju väldigt mycket hur skolorna arbetar med IUP.

Rödgröna ledamöter kom med en antal ideologiska motargument, som dock mest tydde på att de inte hade läst vad som faktiskt stod i motionen. Jag bemötte felaktigheterna, men det räcker tyvärr inte att ha såväl lärare, föräldrar och elever på sin sida, när de politiska motståndarna sitter på fler röster.

Men majoriteten röstade inte bara ned motionen – de såg till att stryka formuleringen om att motionens syfte kan hanteras med IUP. De strök den för att de inte ville att det skulle se ut som att de ställer upp på motionens viljeinriktning.

…Som alltså var att skapa studiero och tydligare utvecklingssamtal mellan lärare/elever/föräldrar!

Jag trodde inte att någon vettig människa kunde vara emot sånt. Men där ser man.


* = Sammanträdena är ju öppna för allmänheten, även om inte så många medborgare utnyttjar det. Välkommen på nästa möte, det finns kallelser på kommunens hemsida.

Inga kommentarer: